Народното събрание ще обсъди изменение на Закона за политическите партии