НСИ: Безработицата намалява, заетостта се увеличава