"Активни потребители": Трябват ясни процедури за хигиена при ресторантьорите