Президентът обяви датата на парламентарните избори