Керемедчиев: Подготовката на властите във Вашингтон беше странна