Парламентът на Китай върна пожизнения мандат на президента