„Госпожа Фазилет и нейните дъщери” - премиера от понеделник до петък в 22.30 ч. по DIEMA FAMILY