Христина Христова: Някои от пенсионерите са два пъти под линията на бедност