ИМУНИТЕТЪТ НА ПРЕЗИДЕНТА: Какво може да е тълкуванието на Конституционния съд?