Проф. Денков: Има плавно нарастване на случаите на COVID-19 в училищата