Армията ще помага за зареждането на бензиностанции на Острова