Златистия гвенон - изключително редкия вид примати