ЕК предлага прекратяване на облекчения визов режим за руснаци