ГОДИШНИНА: Половин век от началото на обучението по компютърни системи у нас