Митко Илиев: С подобни представяния можем само да се гордеем, гоним второто място