Назначават по спешност спасители в Бургаска област