Стивън Хокинг: Хората трябва да търсят \'алтернативни планети за живот\'