Николов: Връщаме изпълнения мандат, когато постигнем всички договорки