Хелън Мирън споделя най-хубавата част от това да бъдеш на 71