МЗ обмисля създаване на фонд за стимулиране на млади лекари