Игри на волята: България (18.10.2021) - част 1: Един от Приключенците напуска играта изненадващо!