Дончева: Ген. Радев е номинация на бизнес кръг, който ще уреди сметките на БСП