МВР и БАН се разбраха за изграждане на квантово-комуникационни трасета за криптирана информация