Опашката за напускане на Великобритания върви бавно