Каква е ролята на учителя при потушаването на конфликти между децата?