Кога ще бъде възстановен пътят към „Чудните мостове”?