Президентът сезира КС, ако не се реши казусът с "Не подкрепям никого"