Как една българска фирма попадна сред 50-те най-бързо развиващи се компании в ЦИЕ?