Испания моли НАТО за спешни медицински доставки за борба с COVID-19