Антигенните тестове също ще бъдат признавани от 2-ри април