Училище отказва да приеме дете с аутизъм, твърди майка му