Тютюнопроизводители настояват за спешно свикване на Консултативния съвет