Гигантските статуи от Монте Прама - древни митични божества или извънземни посетители