Гълъб Донев: Около 140 000 работници на месец ще бъдат обхванати от мерките за подкрепа