Симеон Дянков: Трябва да се помисли как да се помогне на бизнеса сега