Липсващо лекарство: Десетки хиляди очакват доставка