Депутатите решиха как ще получаваме втората пенсия