Организации насърчават работодателите у нас да дадат възможност за работа на бежанците