"Белезите на времето" - филм без нито една реплика