\"Белезите на времето\" - филм без нито една реплика