Ще е възможно ли е икономическо възстановяване и как може да се постигне то?