Хиляди книги от библиотеката в Кърджали – за вторични суровини