Историята на нашите земи в спектакълът „България – Земя благословена“