Софийският Локомотив излезе от релсите в Горна Оряховица