Играчки от стъкло - добре забравеното старо - „На кафе” (14.12.2023)