Провал на срещата на икономическия министър с фирмите, получили големи кредити от ББР