ПРОВЕРКА НА NOVA: Има ли нитрати и пестициди в плодовете и зеленчуците на пазара