Депутатите решават дали да има комисия, разследваща дейността на Нотариуса