Здравният министър издаде три нови заповеди, свързани с извънредната обстановка