Мащабна акция срещу изнасянето на секретна държавна информация