Защитата на акушерката, била бебе, иска отвод на съдебния състав